Adatvédelmi tájékoztató

A Szilfa2008 Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) -2364 Ócsa, Kálvin utca 37.- által üzemeltetett www.szilfa2008.hu honlapon az általa forgalmazott termékek népszerűsítése és esetenként értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során az érdeklődők/felhasználók (továbbiakban: felhasználók) által megadott személyes adatait, kizárólag tájékoztatás adás, illetve megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.  Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a weboldalon megadott és kezelt személyes adatait.  Az adatkezelő címe: 2364 Ócsa, Kálvin u. 37. Az adatkezelő elérhetősége: +36-70-3157946, szilfa@szilfa2008.hu  Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltők köre
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím 
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Netkoking Kft. (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 51.) szállításra átvevő és futárszolgálatnak átadó munkatársai, 
- Trans-o-flex Hungary Kft. szállítmányozás megszervezésében és teljesítésében résztvevő munkatársai. 
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek. 
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését,  
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)